Företaget

Alcea anpassar alltid arbetet efter kundens behov för att skapa långsiktiga lösningar med hållbara resultat

Alcea är ett kunskapsföretag som hjälper företag och organisationer att utveckla sin verksamhet mot lägre miljöpåverkan, högre kvalitet, säkrare personalmiljö och därmed en mer långsiktigt hållbar och ekonomiskt gynnsam affärsverksamhet. Genom att erbjuda konsulttjänster och utbildningar inom miljö, kvalitet och socialt ansvarstagande vill vi bidra till att utveckla företag och därmed stärka företagens konkurrenskraft.

Företaget leds av Kjell-Owe Ahlskog som har bred internationell arbetserfarenhet

Han har jobbat med både stora multinationella koncerner och små lokala företag. Kjell-Owe’s arbetserfarenhet omfattar bl. a. följande områden

  • Utveckling av miljö- och kvalitetsledningssystem (ISO 14001 & ISO 9001)
  • Utveckling av system för skogs- och spårbarhetscertifiering (FSC® & PEFC)
  • Kostnadseffektiv råvaruanskaffning
  • EU Timmerförordningen (EUTR)
  • Utveckling och kontroll av CSR (Corporate Social Responsibility) program (SA8000)
  • Livscykelanalyser

När vi utför uppdragen är vi lyhörda för era önskemål. Beroende på vilken tjänst ni är i behov av kan vi agera både som bollplank, handledare och projektledare eller helt och hållet ansvara för alla aspekter av genomförandet. Oavsett i vilken utsträckning ni väljer att lägga över arbetet på oss kan vi garantera att det färdiga resultatet alltid håller en mycket hög kvalitet.

Kontor

Alcea Ab

Södersidsvägen 74

65730 Jungsund

Finland

Telefon: +358 40 9033 904

e-post: info@alcea.fi

FO-nummer: FI22985170