EU:n puutavara-asetus

Alcea auttaa yritystä kehittämään EU:n puutavara-asetuksen vaatimusten mukaiset toimintatavat sekä on apuna riskien ja toimittajien arvioinnissa.

Mikä on EU:n puutavara-asetus?

Puutavara-asetus otettiin käyttöön vuonna 2013, ja sen tarkoitus on estää laittomasti hakatun puutavaran leviäminen EU:n markkinoilla. EUTR:n mukaan laittomasti hakatun puutavaran ja siitä valmistettujen tuotteiden tuominen EU:n markkinoille on kielletty. Asetus kattaa hakatun puutavaran sekä puu- ja paperituotteet, jotka valmistetaan EU:n sisällä tai sen ulkopuolella. Laittomalla puutavaralla tarkoitetaan puutavaraa ja puutuotteita, jotka ovat hakattu, kuljetettu tai myyty alkuperämaassa kansallisen lainsäädännön vastaisesti. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi laittomat hakkuut, veropetokset ja tulliasiakirjojen väärentäminen.

Ketä puutavara-asetus koskee?

Puutavara-asetus koskee kaikkia puu- ja paperiteollisuuden toimijoita, mutta sillä on suurin vaikutus yrityksiin, jotka tuovat itse maahan puu- ja paperituotteita EU:n ulkopuolisista maista. Asetus kattaa raakapuun sekä puusta valmistetut tuotteet, kuten vanerin, huonekalut, paperin, jne. Asetus ei kuitenkaan koske kierrätysmateriaaleja tai painettua paperia, kuten kirjoja tai aikakauslehtiä.

Mitä yrityksiltä vaaditaan?

Puutavaraa ja puutuotteita käsittelevien yritysten on sovellettava due diligence -järjestelmää noudattaakseen puutavara-asetuksen vaatimuksia. Järjestelmän on sisällettävä seuraavat toimintatavat:

  • Tiedot puun alkuperästä, toimittajasta ja tuotteesta
  • Saatavilla olevaan tietoon perustuva riskien arviointi
  • Toimenpiteet riskien minimoimiseen riskiarvioinnin pohjalta

Kuinka Alcea voi auttaa TEIDÄN yritystänne?

Alcealla on erittäin kattava osaaminen puutavara-asetukseen liittyen. Meillä on myös laaja kokemus kestävän raaka-ainehuollon järjestelmien kehittämisestä. Voimme auttaa yrityksenne esimerkiksi näissä asioissa:

  • Räätälöity koulutus tai yritykseen sovellettu tieto EUTR:n vaatimuksista.
  • Olemassa olevien puu- ja paperiteollisuuden alkuperäketju järjestelmien arviointi ja jatkokehitys EUTR:n vaatimusten täyttämiseksi.
  • Jos puu- ja paperiteollisuuden alkuperäketju vaatimukset ovat täysin uusi asia, voimme auttaa kehittämään yrityksellenne ja sen toiminnalle mukautetun due diligence -järjestelmän.
  • Tarvittaessa voimme auttaa yritystä löytämään uusia toimittajia, mikäli nykyiset toimittajat eivät täytä EUTR:n vaatimuksia.

Haluatteko tietää lisää siitä, kuinka voimme auttaa yritystänne täyttämään EU:n puutavara-asetuksen vaatimukset? Ota rohkeasti yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse, niin keskustellaan asiasta tarkemmin!

Anna meidän auttaa teitä!

Otattehan yhteyttä, mikäli teillä on kysyttävää, haluatte lisätietoa meistä ja palveluistamme tai haluatte, että teemme teille tarjouksen.