Referenser

Vi jobbar lokalt i både Finland och Sverige men åtar oss också globala uppdrag. Vi arbetar inom flera branscher och med olika typer av uppdrag. Nedan listas några exempel på jobb vi utfört de senaste åren. För mer information  kontakta oss.

Billerud Skog AB - Hjälp med att identifiera kvalitets- och miljöaspekter samt utveckling och strukturering av företagets ledningssystem.

Skogsvårdsföreningen Österbotten – Stöd för att utveckla föreningens ledningssystem enligt kraven i ISO 9001, utbildning samt genomförande av intern revision.

IKEA Wood Supply – Kartläggning av råvaruresurser samt identifiering och analys av potentiella samarbetspartners.

Holmen Skog – Internrevision av FSC och PEFC spårbarhetssystemet.

IKEA of Sweden – Intern FSC utbildning för Trading Areas i Europa, Ryssland, Sydostasien och Kina.

FSC International – Analys av resultat från FSC Cross Site Credit projekt.

Holmen Skog – Hjälp med att kvalitetssäkra återväxten enligt kraven i ISO 9001, inkl genomförande av intern revision.

Inter IKEA Systems – Hjälp med systemutveckling samt analys av leverantörer och underleverantörer för att möjliggöra FSC märkning av IKEA Katalogen.

Mondi– Hjälp med utveckling av FSC och PEFC spårbarhetssystem

Nyved– Hjälp med utveckling av FSC och PEFC spårbarhetssystem inkl. årliga internrevisioner

UPM Kymmene– Kontroll av underleverantörer enligt FSC Controlled Wood kraven

Boliden Mineral– Hjälp med FSC skogsbrukscertifiering

Tarkett– Kontroll av importvirke från Ukraina & Polen

Easy Wash– Hjälp med utveckling av ISO 9001 och 14001 ledningssystem

Ålands Skogsvårdsförening– Utveckling av FSC gruppcertifieringssystem

IKEA of Sweden – Expertstöd vid utveckling av skogsstrategi och råvaruanskaffningsstandard

Tapio– Utveckling av FSC utbildningsmaterial ”Sertiseriffi FSC Neuvoja -verkkokurssi”

EU Timmerförordningen– Utvecklat DDS system för >10 företag.

 

Kontor

Alcea Ab

Södersidsvägen 74

65730 Jungsund

Finland

Telefon: +358 40 9033 904

e-post: info@alcea.fi

FO-nummer: FI22985170