Alcea erbjuder certifierings- och konsulttjänster för företag i alla storleksklasser

FSC Gruppcertifiering för småföretag

Genom Alceas FSC Gruppcertifikat kan ditt företag bli FSC spårbarhets certifierat till en betydligt lägre kostnad än om ni väljer att certifiera företaget via ett eget certifikat. För att kunna bli medlem i certifieringsgruppen måste företaget uppfylla de kriterier för små företag som fastställts av FSC. Enligt dessa kriterier får företaget ha högst 15 heltidsanställda eller dess omsättning får uppgå till max 3 miljoner euro.

Företag som önskar ansluta sig gruppen kan i princip tillverka och/eller handla med vilka träbaserade produkter som helst; t.ex. virke, skivmaterial, möbelkomponenter, inredningsprodukter, pappersprodukter mm.

FSC gruppcertifieringen är bara tillgänglig för finska företag.

Konsulttjänster

Vi erbjuder personlig service baserad på gedigen erfarenhet.  Med era egna behov i fokus hjälper vi er att utveckla system som passar er verksamhet och era målsättningar.

Vi kan hjälpa er med bl. a.

  • Ledningssystem (ISO 9001, ISO 14001)
  • FSC® och PEFC spårbarhetssystem
  • FSC och PEFC skogsbrukscertifiering
  • Intern revisioner
  • EU Timmerförordningen (EUTR)
FSC logolicens; N002703
 

 

 

 

 

”Kostnadseffektivitet och kvalitet är ledord för all vår verksamhet, vare sig det handlar om kunskapskrävande konsulttjänster eller arbetsintensiva skogsvårdsuppdrag”

Kontor

Alcea Ab

Södersidsvägen 74

65730 Jungsund

Finland

Telefon: +358 40 9033 904

e-post: info@alcea.fi

FO-nummer: FI22985170