EU:s timmerförordning

Alcea hjälper er att ta fram de rutiner som behövs för att uppfylla Timmerförordningens krav samt hjälper er med risk bedömningen och utvärderingen av era leverantörer.

Vad är Timmerförordningen?

Timmerförordningens infördes 2013 och dess syfte är att stoppa spridningen av olagligt avverkat virke på EU‐marknaden. Enligt EUTR är olagligt avverkat timmer, och produkter som härrör från sådant timmer, förbjudet att placera på EU‐marknaden. Förordningen omfattar timmer som avverkas samt trä‐ och pappersvaror som tillverkas både inom och utanför EU.

Med illegalt virke avses virke och träprodukter, som avverkats, transporterats eller sålts i ursprungslandet gentemot nationella lagar. Det kan kopplas till olaglig avverkning, skattebedrägeri eller förfalskning av tullhandlingar.

Vem berörs?

Timmerförordningen berör alla aktörer inom trä‐ och pappersbranschen men har störst inverkan på företag som själva importerar trä‐ och pappersprodukter från länder utanför EU.

Förordningen omfattar både råvirke och produkter som tillverkats av trä, t.ex. plywood, möbler, papper etc. Förordningen omfattar dock inte återvunnet material eller tryckt papper såsom böcker och tidskrifter.

Vad krävs av berörda företag?

För att uppfylla förordningen ska företag som hanterar timmer och träprodukter tillämpa ett system för tillbörlig aktsamhet (Due Diligence System). Systemet ska innehålla rutiner för:

  • Information om ursprung, leverantör och produkt
  • Riskbedömning baserad på insamlad information
  • Riskreducering baserad på genomförd riskbedömning

Hur kan Alcea hjälpa ERT företag?

Alcea har mycket god kännedom om timmerförordningen och vi har lång erfarenhet av att utveckla system för en hållbar råvaruförsörjning. Vi kan därför hjälpa ert företag med bl.a. följande:

  • Skräddarsydd information och utbildning om kraven som ställs i EUTR.
  • Ifall ni redan har egna system för spårbarhet på trä‐ och pappers produkter kan vi utvärdera dessa och hjälpa er att utveckla dessa så att de uppfyller kraven i EUTR.
  • Ifall detta med spårbarhetskrav på trä‐ och pappers är helt nytt för er så hjälper vi er att ta fram ett skräddarsytt Due Diligence system som är anpassat för ert företag och dess verksamhet.
  • Vid behov kan vi hjälpa er med att hitta nya leverantörer ifall era befintliga leverantörer inte klarar av att leva upp till kraven i EUTR.


Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er att uppfylla kraven i EU:s timmerförordning?
Kontakta oss i så fall per email eller telefon så diskuterar vi vidare.

Låt oss hjälpa er!

Ta gärna kontakt om ni har frågor, vill veta mera om oss
och våra tjänster, eller vill göra en offertförfrågan.