FSC Gruppcertifiering för småföretag i Finland

Små företag i trä- och pappersbranschen kan erhålla FSC spårbarhetscertifikat genom Alcea’s FSC gruppcertifiering. Gruppcertifieringen är betydligt förmånligare än om företaget väljer att själva certifiera sin verksamhet genom sk. direkt certifiering. Dessutom får ni tillgång till Alceas support och kunnande genom hela processen.

För att kunna bli medlem i certifieringsgruppen måste företaget uppfylla de kriterier för små företag som fastställts av FSC. Enligt dessa kriterier får företaget ha högst 15 heltidsanställda eller dess omsättning får uppgå till max 3 miljoner euro.

Företag som önskar ansluta sig gruppen kan i princip tillverka och/eller handla med vilka träbaserade produkter som helst; t.ex. virke, skivmaterial, möbelkomponenter, inredningsprodukter, pappersprodukter mm.

Inom FSC gruppen tar Alcea fram och hjälper er att underhålla interna rutiner i enlighet med FSC’s krav. Alcea hjälper er även med den interna utbildningen av berörd personal samt genomför årliga så kallad intern revisioner för att säkerställa att FSC kraven efterlevs.

Genom FSC gruppcertifieringen sparar företaget pengar och resurser för både uppbyggnaden och implementeringen av sitt spårbarhetssystem samt inte minst för de externa revisionerna. T.ex. så omfattar den externa certifierarens årliga granskningar bara en del av gruppens medlemmar medan egna certifikat för varje företag skulle innebära att vart och ett företag skall revideras varje år.

Vill du veta mer om FSC gruppcertifieringen? Kontakta oss gärna per email eller telefon:

Telefon: 040 9033 904

E-post: kjell-owe.ahlskog@alcea.fi

 

Konsulttjänster

Vi erbjuder personlig service baserad på gedigen erfarenhet. Vi bygger upp, utbildar och utvecklar efter kundens specifika behov.

Vi kan fungera som stöd eller projektledare vid utveckling eller införande av ledningssystem för miljö, kvalitet och socialt ansvarstagande. Vi gör allt från punktinsatser till långsiktigt stöd och arbetet kan utföras på plats eller på distans beroende på uppdraget. Våra kunder är allt från tillverkningsföretag till tjänsteföretag och offentliga uppdragsgivare. Vi erbjuder även hjälp med internrevisioner, utbildningar, riskanalyser, FSC® och PEFC spårbarhetssystem samt olika typer av utredningar.

 

Områden som vi arbetar inom

 

Arbetssätt

Vi sätter alltid kunden i centrum och lägger därför stor vikt vid god kommunikation med kunden. På så sätt blir arbetet anpassat till företaget, resultatet användbart och tiden effektiv. Effektiva ledningssystem ger nöjdare kunder, bättre miljöprestanda på produkter och tjänster samt en säkrare arbetsmiljö för anställda. Vi ser till att ert ledningssystem blir enkelt, smidigt och användbart. Genom ett integrerat ledningssystem skapas ett antal synergieffekter som bland annat ökar företagets kompetens och förståelse kopplat till kundnöjdhet, miljöaspekter, energieffektivisering och personalfrågor och som därigenom ger en bra grund för ökad ekonomisk avkastning.

När vi utför olika typer av utredningar eller andra specifika konsultuppdrag åt våra kunder så är vi alltid lyhörda för kundens behov och säkerställer att uppdraget utförs så kostnadseffektivt som möjligt med maximal kundnytta.