Vaikuttaako EU:n uusi Metsäkatoasetus (EUDR) teihin?

Tuoko tai valmistaako yrityksesi puutuotteita, kuten puutavaraa, sahatavaraa, vaneria,
sellu, paperi, huonekalut jne? Jos näin on, olethan tietoinen EU:n uudesta
metsäkatoasetuksesta (EUDR) ja sen vaikutus yritykseesi tulevaisuuteen?

EUTR:stä EUDR:ään

EU:n puutavara-asetus (EUTR) tuli voimaan noin 10 vuotta sitten. EUTR:n painopiste oli
ja on estää laittomasti korjattujen puutuotteiden leviämisen EU:n markkinoille.
Puutavara-asetus koskee sekä EU:sta peräisin olevia puupohjaisia tuotteita että niitä joita tuodaan EU:hun. Vuoden 2024 lopussa voimaan tulevalla uudella EUDR:llä on laajempi soveltamisala ja tiukemmat vaatimukset ns asianmukaista huolellisuutta (due dilligence).

Mikä on EUDR?

Uusi EUDR nostaa vaatimuksia merkittävästi EUTR:ään verrattuna. Vanha EUTR
keskittyy paikallisen lainsäädännön noudattamiseen, kun taas uusi EUDR kattaa myös laillinen metsien hävittäminen. Toisin sanoen ei enää riitä, että puuraaka-aine on laillisesti korjattu, maahantuojan/valmistajan on myös pystyttävä osoittamaan, ettei hakkuu ole johtanut
metsien hävittämiseen.

EUDR asettaa myös tiukemmat vaatimukset puuraaka-aineen jäljitettävyydelle koko hankintaketjussa. Sen varmistamiseksi kaikkien puuraaka-aineiden alkuperän tunteminen on välttämätöntä varmistaa, että se on ”vapaa metsäkadosta”, mikä tarkoittaa, että ns toimijalla tulee olla pääsy tietoihin kaikista kyseessä olevan puuraaka-aineen hakkuukohteista.

Tuotteiden, kuten vanerin, sellun ja paperin osalta tämä tarkoittaa, että maahantuoja/valmistaja
on varmistettava, että kaikki toimitukseen sisältyvät maa-alueet tunnistetaan ja että puutavara, joka tuotteessa käytettyä puuta ei ole prosessin missään vaiheessa sekoitettu tuntemattoman alkuperän tai metsäkadotetuilta alueilta. Tuntematonta alkuperää olevaa ja/tai metsäkadotetuilta alueilta peräisin olevaa puuta ei sallita käyttää. Yrityksille, jotka rikkovat EU-vaatimusta, voidaan määrätä sakot enintään 4 % yrityksen liikevaihdosta.

Mistä tiedän, kuuluuko toimintamme EUDR-vaatimusten piiriin?

Seuraavat yritysmuodot luokitellaan toimijaksi ja kantaa täyden vastuun
siitä, että puuraaka-aine on jäljitettävissä hakkuupaikalle ja ettei hakkuu aiheuttanut metsäkatoa tai metsän tuhoa.

  • Yritykset, jotka tuovat EU:hun puuraaka-aineita sisältäviä tuotteita (EUDR:ään kuuluu myös kaakaota, kahvia, palmuöljyä, soijaa ja naudan lihaa/nahkaa sisältävät tuotteet).
  • EU:n metsänomistajat ja puunkorjuuyritykset, jotka korjaavat ja myyvät raakapuuta.
  • Suuret yritykset ja ryhmät, jotka käyvät kauppaa puuraaka-aineita sisältävillä tuotteilla.
  • Puuraaka-aineita sisältäviä tuotteita valmistavat yritykset (pk-yrityksiä koskevat eräät helpotukset).

Kuinka Alcea voi auttaa TEIDÄN yritystänne?

Alcealla on pitkä ja vankka kokemus sekä Euroopan että maailmanlaajuista puumarkkinoilta sekä laaja EUTR- ja EUDR-vaatimusten tuntemus. Me voimme siis auttaa yritystäsi seuraavissa asioissa:

  • Räätälöity koulutus uusista EUDR-vaatimuksista.
  • Jos teillä on jo työkalut ja järjestelmät puupohjaisten tuotteiden jäljitettävyyttä varten, voimme arvioida ne ja tarvittaessa auttaa teitä kehittämään niitä
    EUDR-vaatimuksia vastaaviksi.
  • Jos jäljitettävyysvaatimukset ovat teille täysin uusia, voimme auttaa teitä kehittämään räätälöidyn Duen Diligence-järjestelmä, joka on mukautettu yrityksenne ja sen toimintaan.
  • Tarvittaessa voimme auttaa teitä löytämään uusia toimittajia jos olemassa olevien toimitusketjujenne kautta ei pysty täyttämään EUDR:n vaatimuksia.
 
 

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää yrityksestämme ja kuinka voimme auttaa sinua!

Anna meidän auttaa teitä!

Otattehan yhteyttä, mikäli teillä on kysyttävää, haluatte lisätietoa meistä ja palveluistamme tai haluatte, että teemme teille tarjouksen.