Berörs ni av EU:s nya Avskogningsförordning (EUDR)?

Importerar eller tillverkar ditt företag träprodukter såsom timmer, sågad vara, plywood, pappersmassa, papper, möbler etc.? Om så är fallet, är du medveten om EU:s nya avskognings förordning (EUDR) och vilken inverkan den kommer att ha på din verksamhet i framtiden? 

Från EUTR till EUDR

EU:s timmerförordning (EUTR) trädde i kraft för ungefär 10 år sedan. Fokus för EUTR var, och är, att stoppa spridningen av olagligt avverkade träprodukter på EU-marknaden. Timmerförordningen gäller för träbaserade produkter med ursprung i EU, samt de som importeras till EU. Den nya EUDR, som träder i kraft i slutet av 2024, har ett bredare tillämpningsområde och strängare krav på s.k. tillbörlig aktsamhet (due diligence).

Vad är EUDR?

Den nya EUDR höjer kraven betydligt jämfört med EUTR. Medan den gamla EUTR fokuserar på efterlevnad av lokal lagstiftning, omfattar den nya EUDR även laglig avskogning. Med andra ord räcker det inte längre att träråvaran är lagligt avverkat, importören/tillverkaren måste också kunna bevisa att avverkningen inte har lett till avskogning. 

EUDR ställer också strängare krav på spårbarheten för träråvaran genom hela leveranskedjan. Att känna till ursprunget för all träråvara är avgörande för att säkerställa att den är “fri från avskogning”, vilket innebär att den s.k. verksamhetsutövaren måste ha tillgång till information om samtliga avverkningsplatser för den ingående träråvaran. 

För produkter som plywood, massa och papper innebär detta att importören/tillverkaren måste se till att alla markområden som ingår i en leverans identifieras och att det trä som används i produkten inte i något steg av processen blandas med trä av okänt ursprung eller från avskogade områden. Inget trä av okänt ursprung och/eller från avskogade områden får användas. Företag som bryter mot EUDR-kravet kan få böter på upp till 4% av företagets omsättning.

Hur vet jag om vår verksamhet omfattas av EUDR kraven?

Följande typer av företag klassas s.k. verksamhetsutövare och bär det fulla ansvaret för att träråvaran är spårbar till avverkningsplatsen och att avverkningen inte förorsakat avskogning eller skogsförstörelse. 

  • Företag som till EU importerar produkter som innehåller träråvara (EUDR omfattar även produkter som innehåller kakao, kaffe, palmolja, soja och kött/läder från nötkreatur).
  • Skogsägare och avverkningsbolag inom EU som avverkar och säljer rundvirke. 
  • Stora företag och koncerner som handlar med produkter som innehåller träråvara. 
  • Företag som tillverkar produkter som innehåller träråvaror (vissa lättnader tillämpas för SME företag). 

Hur kan Alcea hjälpa ERT företag?

Alcea har lång och gedigen erfarenhet från både den europeiska och den globala virkesmarknaden, samt även omfattande kunskap om EUTR- och EUDR-kraven. Vi kan därför hjälpa ditt företag med följande:

  • Skräddarsydd utbildning om de nya EUDR-kraven. 
  • Om du redan har verktyg och system på plats för spårbarhet av dina träbaserade produkter kan vi utvärdera dessa och vid behov hjälpa dig att utveckla dem för att uppfylla EUDR-kraven.
  • Om spårbarhetskraven är helt nya för er kan vi hjälpa er att ta fram ett skräddarsytt Due Diligence-system som är anpassat till ert företag och dess verksamhet.
  • Vid behov kan vi hjälpa er att hitta nya leverantörer om era befintliga leverantörskedjor inte klarar av att uppfylla kraven i EUDR.


Kontakta oss så berättar vi mer om vår verksamhet och hur vi kan hjälpa er!

Låt oss hjälpa er!

Ta gärna kontakt om ni har frågor, vill veta mera om oss
och våra tjänster, eller vill göra en offertförfrågan.