Alkuperäketjun sertifiointi

Alcea tarjoaa yksinkertaisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja kaikkiin FSC- ja PEFC- sertifikaatteja koskeviin kysymyksiin.

Mitä ovat FSC ja PEFC?

Nykypäivän asiakkaat ovat etenkin globaaleilla markkinoilla tarkkoja siitä, että toimittajat käyttävät tuotteissaan kestävästi hoidetuista metsistä hankittua puuraaka-ainetta. Varmistaakseen tuotteiden kestävän alkuperän, asiakkaat vaativat usein, että yrityksenntuotteet on sertifioitu tunnustettujen metsäsertifiointijärjestelmien, kuten FSC tai PEFC, mukaisesti. FSC ja PEFC ovat kaksi samanlaista sertifiointijärjestelmää, jotka pyrkivät luomaan ympäristöystävällisen, sosiaalisesti vastuullisen ja taloudellisesti kannattavan metsien käytön maailmassa.

Kuinka saan oikeuden myydä sertifioituja tuotteita?

Jotta yritys pystyy vastaamaan asiakkaiden vaatimuksiin, täytyy sen käyttää tuotteissaan sertifioitua raaka-ainetta sekä hankkia alkuperätodistus. Samoja vaatimuksia sovelletaan sekä tuotantoyrityksiin että kaupan alan yrityksiin. Sertifiointi edellyttää, että yrityksesi toiminta täyttää kunkin alkuperäketju sertifikaatin vaatimukset ja että alkuperäketjun on tarkistanut ja hyväksynyt riippumaton sertifioija.

Mitä sertifiointi edellyttää?

Alkuperäketjun standardit asettavat tietyt vaatimukset järjestelmille ja toimintatavoille, joilla varmistetaan, että yritys hallitsee sertifioitua materiaalia koko tuotannon, varastoinnin sekä osto- ja myyntiprosessin ajan. Tämä sisältää mm.:

  • Toimintatavat sertifioidun materiaalin ostamiseen ja myyntiin
  • Ostetun, myydyn ja varastoidun sertifioidun materiaalin määrän seurannan
  • Sertifioidun materiaalin sisäisen seurannan
  • Sertifiointijärjestelmän tavaramerkkien oikeanlaisen käytön

Kuinka Alcea voi auttaa TEIDÄN yritystänne?

Raaka-aineen alkuperän varmentamista koskevat säännöt voivat tuntua monimutkaisilta ja vaikeasti tulkittavilta. Monet yritykset ovatkin haluttomia ryhtymään sertifiointiprosessiin, sillä heillä ei ole tietoa, kuinka edetä asiassa. Me Alceassa tunnemme FSC- ja PEFC- standardien alkuperäketjuvaatimukset erittäin hyvin, minkä lisäksi meillä on laaja kokemus toiminnallisten järjestelmien kehittämisestä eri toimialoilla. 

Autamme yritystänne kehittämään räätälöidyn johtamisjärjestelmän, joka soveltuu mahdollisimman hyvin yrityksenne toimintaan. Autamme rakentamaan, kouluttamaan ja kehittämään juuri niitä osa-alueita, joihin asiakkaamme kaipaavat tukea. Tarjoamme aina henkilökohtaista palvelua, joka pohjautuu vahvaan alan osaamiseen. Asiakas on toimintamme keskiössä, minkä vuoksi pidämme erittäin tärkeänä hyvää kommunikaatiota asiakkaan kanssa. Sovitamme työmme aina asiakasyrityksen mukaan, jotta aika voidaan käyttää tehokkaasti ja tuloksista saadaan asiakkaalle aitoa hyötyä.

Anna meidän auttaa teitä!

Otattehan yhteyttä, mikäli teillä on kysyttävää, haluatte lisätietoa meistä ja palveluistamme tai haluatte, että teemme teille tarjouksen.