Spårbarhetscertifiering

Alcea tillhandahåller enkla och kostnadseffektiva lösningar på alla era frågor avseende FSC och PEFC spårbarhetscertifiering.

Vad är FSC och PEFC?

Kunderna på den globala marknaden kräver idag i allt högre grad att leverantörerna kan försäkra att den träråvara som används i deras produkter kommer från uthålligt skötta skogar. För att säkerställa detta kräver kunderna ofta att produkterna är certifierade enligt erkända skogscertifieringssystem såsom t ex FSC eller PEFC. Skogscertifieringen strävar till att skapa ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Hur får man rätt att sälja certifierade produkter?

För att ni som företag skall kunna leva upp till dessa kundkrav krävs att ni innehar ett eget spårbarhetscertifikat samt att ni använder certifierad råvara i de berörda produkterna. Dessa krav gäller både produktions och handelsföretag. För att bli certifierade krävs att ert företags verksamhet uppfyller kraven i respektive spårbarhetsstandard samt att en oberoende certifierare har granskat och godkänt ert spårbarhetssystem.

Vad krävs för att bli certifierad?

Spårbarhetsstandarderna ställer krav på system och rutiner som säkerställer att företaget har kontroll på det certifierade material genom hela produktionen, lagringen samt köp- och försäljningsprocessen. Detta omfattar bl.a.

  • Rutiner för inköp och försäljning av certifierat material
  • Volymsuppföljning på inköpt, sålt samt lagerhållet certifierat material
  • Intern spårning av certifierat material
  • Rutiner för att använda certifieringssystemets varumärken

Hur kan Alcea hjälpa ERT företag?

Reglerna kring spårbarhetscertifieringen kan av många upplevas som komplicerade och svårtolkade och många företag drar sig därför för att ta detta steg eftersom man inte vet hur man skall gå tillväga. Vi på Alcea har mycket god kännedom om spårbarhetskraven i både FSC och PEFC standarderna och vi har lång erfarenhet av att utveckla funktionella system i olika branscher. Vi kan därför hjälpa ert företag med att utveckla ett skräddarsytt spårbarhetssystem som passar just ert företags verksamhet.

Vi hjälper till att bygga upp, utbilda och utveckla efter kundens specifika behov och vi erbjuder alltid personlig service baserad på gedigen erfarenhet. Hos oss är kunden i centrum och vi lägger därför stor vikt vid god kommunikation med kunden genom hela processen. På så sätt blir arbetet anpassat till företaget, resultatet användbart och tiden effektiv.

Låt oss hjälpa er!

Ta gärna kontakt om ni har frågor, vill veta mera om oss
och våra tjänster, eller vill göra en offertförfrågan.