Referenser

Lokalt, men även globalt

Vi jobbar lokalt i både Finland och Sverige men åtar oss även globala uppdrag. Vi arbetar inom flera branscher och med olika typer av uppdrag. Nedan listas några exempel på jobb vi har utfört under de senaste åren. För mer information – kontakta oss!

UPM – Granskning av underleverantörer enligt FSC Controlled Wood kraven.

Metsäteollisuus ry – Oberoende expert i förhandlingar mellan skogsbolag, skogsägare och samebyar i Norra Finland.

Metsä Group – Granskning av underleverantörer enligt FSC Controlled Wood kraven.

Pölkky Metsä Oy – Hjälp med utveckling av FSC spårbarhetssystem inkl. FSC CW DDS.

Stora Enso – Granskning av underleverantörer enligt FSC Controlled Wood kraven.

Sveaskog AB – Hjälp med vidareutveckling av spårbarhetssystemet. Omfattande utbildningsprogram för hela personalen. Årlig internrevision av FSC och PEFC spårbarhetssystemet.

Holmen Skog – Hjälp med att utveckla spårbarhetssystemet. Årlig internrevision av FSC och PEFC spårbarhetssystemet.

Mondi Dynäs – Hjälp med utveckling av FSC och PEFC spårbarhetssystem inkl. årliga internrevisioner.

Södra – Internutbildning i FSC och PEFC spårbarhetskraven. Utvärdering av Multi-site certifiering.

Prosilva – Årliga internrevisioner av ledningssystemet. Utbildning i FSC och PEFC spårbarhetskraven för ägarmedlemmar.

Inter IKEA Systems – Hjälp med systemutveckling samt analys av leverantörer och underleverantörer för att möjliggöra FSC märkning av IKEA Katalogen. 

IKEA Wood Supply – Kartläggning av råvaruresurser samt identifiering och analys av potentiella samarbetspartners. 

IKEA of Sweden – Expertstöd vid utveckling av skogsstrategi och råvaruanskaffningsstandard. Interna FSC utbildningar för IKEA’s globala inköpsorganisation.

Boliden Mineral – Hjälp med FSC skogsbrukscertifiering.

Tarkett – Kontroll av importvirke från Ukraina och Polen.

FSC International – Analys av resultat från FSC Cross Site Credit projekt. 

Nyved – Hjälp med utveckling av FSC och PEFC spårbarhetssystem inkl. årliga internrevisioner.

Ålands Skogsvårdsförening – Utveckling av FSC gruppcertifieringssystem.

Tapio – Utveckling av FSC utbildningsmaterial ”Sertiseriffi FSC Neuvoja – verkkokurssi”.

Skogsvårdsföreningen Österbotten – Stöd för att utveckla föreningens ledningssystem enligt kraven i ISO 9001, utbildning samt genomförande av intern revision. 

EU Timmerförordningen – Utvecklat DDS system för >10 företag.

Easy Wash – Hjälp med utveckling av ISO 9001 och 14001 ledningssystem.

G.Koskela Oy – Hjälp med utveckling och implementering av ISO 9001 och 14001 ledningssystem.

Senkki OyHjälp med utveckling och implementering av ISO 9001 och 14001 ledningssystem.

Danzer – Granskning av underleverantörer enligt FSC Controlled Wood kraven.

Jeld Wen – Granskning av underleverantörer enligt FSC Controlled Wood kraven.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK – Vätgasanalys för Kvarkenregionen; ”Små och medelstora företags roll i den framtida globala vätgasekonomins ekosystem.

Easy Test System Solutions – Hjälp med utveckling och implementering av ISO 9001 och 14001 ledningssystem.

Kumeko Group – Hjälp med utveckling av FSC Controlled Wood spårbarhetssystem.

H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobothnia – Vätgasanalys för Österbotten; “Regional SMEs entrance to the hydrogen value chain”.

Hilding Anders – Hjälp med utveckling av FSC spårbarhetssystem.

Scandic TransKoldioxidneutralt 2035.

Moelven – Hjälp med utvärdering av underleverantörer enligt EUTR kraven. 

EnergyWeek 2024Planering och genomförande av EnergyWeeks gasseminarier och paneldiskussioner. 

Metsä group
holmen
Metsäteollisuus
IKEA
images
Tapio
Sveaskog

Låt oss hjälpa er!

Ta gärna kontakt om ni har frågor, vill veta mera om oss
och våra tjänster, eller vill göra en offertförfrågan.