Vätgas – en del av framtidens energisystem

I juli 2020 lanserade EU-kommissionen sin vätgasstrategi för ett klimatneutralt Europa. Strategins målsättning är att vätgas ska utgöra en hörnsten för ett klimatneutralt energisystem till år 2050. De företag, organisationer, utbildningsinstitut m.m. som vill vara med i utvecklingen bör se till att man hoppar på tåget redan nu. De som väljer att avvakta och se hur vätgasekonomin utvecklas innan man engagerar sig i frågan riskerar att hamna på efterkälken och få svårt att hävda sig i konkurrensen längre fram.

Funderar ni på vad den framtida vätgasekonomin kan innebära för er verksamhet? Eller har ni konkreta projektidéer som ni vill utvärdera? Hör i så fall av er till oss så kan vi hjälpa er med detta.

Alcea har under de senaste åren genomfört ett antal analyser av den framtida vätgasekonomins möjligheter för SME företagen i Österbotten och Kvarken regionen. Rapporterna kan laddas ner här:


Andra vätgas relaterade projekt som Alcea genomfört: Vätgasenergi

Låt oss hjälpa er!

Ta gärna kontakt om ni har frågor, vill veta mera om oss
och våra tjänster, eller vill göra en offertförfrågan.