Kvalitets- och miljöledningssystem

Funderar ni på att kvalitets- eller miljöcertifiera ert företags verksamhet? Eller är ni redan certifierade men behöver hjälp med att förbättra och utveckla ert befintliga ledningssystem?

Vi hjälper er att bygga upp, utbilda och utveckla systemet efter era specifika behov och vi erbjuder alltid personlig service baserad på gedigen erfarenhet. Vi erbjuder allt från punktinsatser till långsiktigt stöd. Arbetet kan utföras på plats hos er eller på distans beroende på uppdraget.

Alcea hjälper er med utveckling och införande av ledningssystem enligt kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Ifall ni redan har ett ledningssystem kan vi hjälpa er med bl.a. utbildning, internrevision, förbättring av ledningssystemet, hantering av avvikelser mm.

 

 
Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er att utveckla och förbättra ert kvalitets och miljöledningssystem? Kontakta oss i så fall per email eller telefon.

Låt oss hjälpa er!

Ta gärna kontakt om ni har frågor, vill veta mera om oss
och våra tjänster, eller vill göra en offertförfrågan.