Om Alcea

Vår historia

Alcea är ett kunskapsföretag som hjälper företag och organisationer inom bland annat trä- och pappersbranschen att utveckla sin verksamhet mot lägre miljöpåverkan, högre kvalitet, säkrare personalmiljö och därmed en mer långsiktigt hållbar och ekonomiskt gynnsam affärsverksamhet. Alcea’s övergripande mål är att hjälpa våra kunder att utveckla sin verksamhet och därmed stärka dess konkurrenskraft. 

Företaget leds av mig, Kjell-Owe Ahlskog, som har en bred internationell arbetserfarenhet. Jag har jobbat med både stora multinationella koncerner och små lokala företag. Min arbetserfarenhet omfattar bl.a. följande områden:

 • Utveckling av system för skogs- och spårbarhetscertifiering (FSC® och PEFC™)
 • Utveckling av miljö- och kvalitetsledningssystem (ISO 14001 och ISO 9001)
 • Kostnadseffektiv råvaruanskaffning
 • EU Timmerförordningen (EUTR)
 • Livscykelanalyser
 • Vätgasekonomi
 • Godkänd revisor för: FSC, PEFC, ISO 14001, ISO 9001 och ISO 4500

Miljövänliga tjänster

Alcea erbjuder miljövänliga och kostnadseffektiva konsult-, utbildnings- och revisionstjänster. Vi försöker minska vårt koldioxidavtryck så mycket som möjligt. 

 • Genom att utföra en stor del av uppdragen på distans så undviks onödiga resor.
 • Kortare inrikes resor görs med företagets nya elbil (som naturligtvis laddas med grön el). 
 • Längre inrikes resor görs med tåg där detta är rimligt. 
 • I mån av möjlighet kombineras alltid resorna med flera uppdrag för att minimera antalet resor. 
 • Vid utrikesresor prioriteras miljövänliga alternativ såsom färja och tåg där detta är rimligt. 
 • Vid bilhyrning prioriteras alltid miljöanpassade bilar. 
 • Uppvärmningen av företagets kontor görs med ved och grön el.

Varför välja oss?

När vi utför uppdrag är vi lyhörda för era önskemål. Beroende på vilken tjänst ni är i behov av kan vi agera som bollplank, handledare och projektledare, eller helt och hållet ansvara för alla aspekter av genomförandet. Oavsett i vilken utsträckning ni väljer att lägga över arbetet på oss kan vi garantera att det färdiga resultatet alltid håller en mycket hög kvalitet.

Ni hittar oss här:


Alcea Ab
Södersidsvägen 74
65730 Jungsund
Finland

Telefon: +358 40 9033 904
E-post: info@alcea.fi
FO-nummer: FI22985170

Låt oss hjälpa er!

Ta gärna kontakt om ni har frågor, vill veta mera om oss
och våra tjänster, eller vill göra en offertförfrågan.