HCV (Skogar med höga bevarande­värden)

För virkesanskaffningsföretag som behöver extern verifiering av FSC’s HCV krav för att säkra att man uppfyller kundernas krav.

Så gott som alla stora virkesköpare i Finland är FSC certifierade vilket innebär att de kräver att det virke och den flis som de anskaffar inte får komma från så kallade HCV områden, eller från HCV områden där miljövärdena skadats. Detta betyder att även anskaffningsbolag och sågverk som inte är FSC certifierade måste ha rutiner som säkerställer att man inte säljer virke eller sågverksflis som kommer från skogar som avverkats i strid med FSC’s HCV regler. Många finska sågverk och virkesanskaffnings-bolag har av olika skäl valt att inte FSC certifiera sin verksamhet och därför blir man nu istället tvungen att rapportera till sina olika kunder om sin var och hur man anskaffar sitt virke och hur man säkerställer att HCV reglerna efterlevs.

För att underlätta detta erbjuder Alcea nu en ny tjänst som innebär att vi hjälper er att utveckla och tillämpa HCV rutinerna och sedan gör vi en extern granskning av era verksamhet för att säkerställa att det virke ni anskaffar uppfyller HCV kraven. De företag som godkänns får ett intyg som kan användas i kommunikationen med kunderna. Intyget innebär inte att er verksamhet är FSC certifierad och ger er inte rätt att sälja några produkter som FSC certifierade. Intyget är enbart ett bevis på att er virkesanskaffning uppfyller HCV kraven.

 

Vill ni veta mer om denna tjänst och hur vi kan hjälpa er att uppfylla kundernas miljökrav? Kontakta oss i så fall per email eller telefon.

Låt oss hjälpa er!

Ta gärna kontakt om ni har frågor, vill veta mera om oss
och våra tjänster, eller vill göra en offertförfrågan.