FSC och PEFC Gruppcertifiering

För små företag som vill spårbarhetscertifiera sin verksamhet.

Nu kan små företag i trä- och pappersbranschen erhålla FSC och/eller PEFC spårbarhetscertifikat genom Alcea’s gruppcertifiering. Alcea är det första och enda gruppcertifikatet i Finland som erbjuder medlemmarna möjlighet till både FSC och PEFC certifiering i en och samma grupp.

Gruppcertifieringen är betydligt förmånligare än om företaget väljer att själva certifiera sin verksamhet genom sk. direkt certifiering. Genom gruppcertifieringen får ni dessutom tillgång till Alceas support och kunnande genom hela processen.

Företag som önskar ansluta sig gruppen kan i princip tillverka och/eller handla med vilka trä- och pappersbaserade produkter som helst. Medlemmarna kan vara t.ex. sågverk, hyvleri, möbeltillverkare, tillverkare av heminredningsprodukter, tryckerier, bokbinderier mm. För att kunna bli medlem i certifieringsgruppen måste företaget dock uppfylla de kriterier för små företag som fastställts av respektive certifieringssystem:

FSC

  • Medlemsföretagets omsättning får vara högst 3 miljoner € eller
  • Antalet anställda får vara högst 15 (omräknat till heltidstjänster)
 

PEFC

  • Medlemsföretagets omsättning får vara högst 10 miljoner € och
  • Antalet anställda får vara högst 50 (omräknat till heltidstjänster)
 

Som medlemmar i gruppcertifieringen tar Alcea fram och hjälper er att underhålla de rutiner och den dokumentation som krävs. Alcea hjälper er även med den interna utbildningen av er personal samt genomför årliga så kallad intern revisioner för att säkerställa att certifieringskraven efterlevs.

Genom gruppcertifieringen sparar företaget pengar och resurser för både uppbyggnaden och implementeringen av sitt spårbarhetssystem samt inte minst för de externa revisionerna. T.ex. så omfattar den externa certifierarens årliga granskningar bara en del av gruppens medlemmar medan egna certifikat för varje företag skulle innebära att vart och ett företag skall revideras varje år.

 

Vill ni veta mer om gruppcertifieringen? Kontakta oss i så fall per email eller telefon.

Låt oss hjälpa er!

Ta gärna kontakt om ni har frågor, vill veta mera om oss
och våra tjänster, eller vill göra en offertförfrågan.